รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ASEAN Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Hideki SHIMAZU
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AEJ
ISSN :
E-ISSN : 2586-9159
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Rm. 109-110, Bldg. 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
เจ้าของ : JICA Project AUN/SEED-Net
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@aun-seed.net
Website : https://journals.utm.my/aej/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as ISSN : 2229-127X, ASEAN Engineering Journal Part A
  • Formerly known as ISSN : 2286-7694, ASEAN Engineering Journal Part B
  • Formerly known as ISSN : 2286-8150, ASEAN Engineering Journal Part C