รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 31
Journal Name : ASEAN Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Hideki SHIMAZU
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AEJ
ISSN :
E-ISSN : 2586-9159
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Rm. 109-110, Bldg. 2, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok 10330
เจ้าของ : JICA Project AUN/SEED-Net
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@aun-seed.net
Website : http://www.aseanengineering.net/aej/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: ISSN : 2229-127X, ASEAN Engineering Journal Part A
 • Formerly known as: ISSN : 2286-7694, ASEAN Engineering Journal Part B
 • Formerly known as: ISSN : 2286-8150, ASEAN Engineering Journal Part C

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  1
  0
  0
  0
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  11
  10
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0