รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 0
Total Publications : 22
Journal Name : MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
ชื่อบรรณาธิการ : ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2651-1916
E-ISSN : 2651-1924
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / Muban Chombueng Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : researchmcru@gmail.com
Website : http://irdmcru.mcru.ac.th/journal/journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.6 No.1 2018) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2287-0628, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  22
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0