รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Thamavit Terdudomtham
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJSH
ISSN : 2286-976X
E-ISSN : 2539-5513
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 52/347 Paholyotin Road, Pathum Thani 12000, Thailand
เจ้าของ : Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rjsh@rsu.ac.th; https://rjsh.rsu.ac.th/page/editorial-team#:~:text=thamavit.t%40rsu.ac.th
Website : https://rjsh.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :