รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 1
Total Publications : 13
Journal Name : RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJSH
ISSN : 2286-976X
E-ISSN : 2539-5513
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหกอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เจ้าของ : Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rjsh@rsu.ac.th
Website : https://rjsh.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
11
2
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0