รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Journal Name : Journal of Nursing Science Christian University of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศากุล ช่างไม้
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JNCUT
ISSN : 2408-0934
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 144 หมู่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยคริสเตียน / Christian University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nursejournal@christian.ac.th
Website : http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :