รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Mahidol R2R e-Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. นพ.วชิร คชการ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2392-5515
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sakaewan.pol@mahidol.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal