รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 41
Journal Name : Mahidol R2R e-Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2392-5515
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sakaewan.pol@mahidol.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
16
25
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0