รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี
Total Citations : 10
Total Publications : 0
Journal Name : INTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ISCJ
ISSN : 2228-8007
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Sripatum University Choburi Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : 41970333@east.spu.ac.th
Website : https://www.chonburi.spu.ac.th/interdiscip/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
0
2
0
0
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0