รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วิวิธวรรณสาร
Total Citations : 1
Total Publications : 0
Journal Name : Wiwitwannasan
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. บุณย์เสนอ ตรีวิศษ
ชื่อย่อของวารสาร : ววส
Abbreviation Name: wws
ISSN : 2630-0168
E-ISSN : 2672-9458
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 439 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 25 ชั้น 3 ห้อง 2250301 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : เครือข่ายนักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม / Network of Scholars on Language and Culture
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : spariyat@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/wiwitwannasan
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0