รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : หัวหินสุขใจไกลกังวล
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์, พว.ประกายพรรณ จินดา
ชื่อย่อของวารสาร : หหสก.
Abbreviation Name: HHSK
ISSN : 2465-4809
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เจ้าของ : โรงพยาบาลหัวหิน / Hua Hin Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : huahinhos63journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/hhsk
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0