รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Total Citations : 16
Total Publications : 13
Journal Name : Economics and Business Administration Journal Thaksin University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ECBAJ-TSU
ISSN : 1905-2421
E-ISSN : 2651-1592
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 140 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ecbajournal.tsu@scholar.tsu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ecbatsu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
0
2
0
3
6
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
1
12
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
3
0.5
0