รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สัน​ดุ​สิทธิ์​ บริวงษ์​ตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: interdiscip. soc. sci. commun.
ISSN : 2630-0478
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี / Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : Sandusit.13@gmail.com
Website : http://www.rbru.ac.th/department/journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน บก. จาก อ. เหมือนฝัน คงสมแสวง เป็น ดร.สัน​ดุ​สิทธิ์​ บริวงษ์​ตระกูล

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0