รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษย์กับสังคม
Total Citations : 29
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Man and Society
ชื่อบรรณาธิการ : ภาคภูมิ หรรนภา
ชื่อย่อของวารสาร : วมส
Abbreviation Name: JMS
ISSN : 2286-6779
E-ISSN : 2697-4851
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : JSkungJanejira@gmail.com
Website : http://www.human.msu.ac.th/husocjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0