รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Total Citations : 3
Total Publications : 24
Journal Name : Academic Journal for the Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนา อินทฉิม
ชื่อย่อของวารสาร : มนุษย์และสังคม มรธ.
Abbreviation Name: HUSO DRU
ISSN : 2630-0834
E-ISSN : 2672-9059
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 172 อาคาร 2 ชั้น 14 ม.ราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Dhonburi Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.human@dru.ac.th
Website : https://research.dru.ac.th/h-journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0.04
0