รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รัฐศาสตร์นิเทศ
Journal Name : Political Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : รศน
Abbreviation Name: PSR
ISSN : 2465-4043
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Political Science, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : polsci.tu.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RatthasatNithet
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :