รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รัฐศาสตร์นิเทศ
Total Citations : 3
Total Publications : 30
Journal Name : Political Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : รศน
Abbreviation Name: PSR
ISSN : 2465-4043
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Political Science, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : polsci.tu.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RatthasatNithet/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
9
8
13
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0