รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Jas.cpru.
ISSN : 2408-0993
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / Faculty of Arts and Sciences Chaiyaphum Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tanadka@hotmail.com
Website : http://journal-fas.cpru.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0