รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Roi Kaensarn Academi
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRKA
ISSN :
E-ISSN : 2697-5033
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 68 หมู่ 14 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เจ้าของ : บริษัท อินโนเวชั่น ทู ยู จำกัด
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kengmethi@gmail.com
Website : http://www.journal-i2u.com/index.php/JRKA/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0