รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร. ยศระวี วายทองคำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2651-1800
E-ISSN : 2672-9822
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 ถนนรามคำแหงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Graduate School of Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rugradjournal@gmail.com
Website : http://www.edtechjournal.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0