รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร. บุศรา นิยมเวช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2651-1673
E-ISSN : 2672-9210
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 ถนนรามคำแหงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Graduate School of Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rugradjournal@gmail.com
Website : http://www.rujogs.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0