รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Journal Name : Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Wirayut Phonphotthanamat (ผศ. ดร. วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2672-9210
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 ถนนรามคำแหงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Graduate School of Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : rugradjournal@gmail.com
Website : http://www.rujogs.ru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2651-1673
  • An online-only Journal