รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
Journal Name : Journal of Rattana Bundit University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
ชื่อย่อของวารสาร : ว.รัตนบัณฑิต
Abbreviation Name: JRBAC
ISSN : 1906-2192
E-ISSN : 2697-519X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 306 ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240โทรศัพท์: 02 375 4480 ต่อ 107 โทรสาร: 02 375 4489อีเมล: journalofrbac@gmail.com
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต / Rattana Bundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalofrbac@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rbac/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :