รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
Total Citations : 1
Total Publications : 11
Journal Name : Journal of Rattana Bundit University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร
ชื่อย่อของวารสาร : ว.รัตนบัณฑิต
Abbreviation Name: JRBAC
ISSN : 1906-2192
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 306 ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240โทรศัพท์: 02 375 4480 ต่อ 107 โทรสาร: 02 375 4489อีเมล: journalofrbac@gmail.com
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต / Rattana Bundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalofrbac@gmail.com
Website : http://journal.rbac.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0