รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปการจัดการ
Journal Name : Journal of Arts Management
ชื่อบรรณาธิการ : ดร. ธณภณ ศรัญบูรณะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAM
ISSN :
E-ISSN : 2630-0427
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มูลนิธิธรรมมาภิวัฒน์ 68 ซอยรามคำแหง 21 แยก 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของ : มูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ / Foundation of Globalization Fairness
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journalofart@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal