รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปการจัดการ
Total Citations : 23
Total Publications : 58
Journal Name : Journal of Arts Management
ชื่อบรรณาธิการ : พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน), ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JAM
ISSN :
E-ISSN : 2630-0427
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานกองบรรณาธิการ146/3 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เจ้าของ : มูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ / Foundation of Globalization Fairness
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journaljam2017@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jam
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
5
9
6
3
Publication
0
0
0
0
0
0
1
2
18
37
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
5
4.5
0.33
0.08