รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ
Total Citations : 11
Total Publications : 123
Journal Name : Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย,ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.สังคมเชิงพุทธ
Abbreviation Name: JSBA
ISSN : 2651-1630
E-ISSN : 2672-9040
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 3/3 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช / Wat Wangtawantok Nakhon Si Thammarat Province
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : suriya.sur@mcu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSBA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
0
1
2
7
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
12
111
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0.17
0.06