รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
Total Citations : 1
Total Publications : 64
Journal Name : JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RCIM
ISSN : 2229-1598
E-ISSN : 2697-4460
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 0-2441-6067, 092-442-8000
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / College of Innovation Management Rajamangala University of Technology Rattanakosin
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : mewsiriwat@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/RCIM
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
3
28
33
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.04
0
0
0