รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
Total Citations : 5
Total Publications : 39
Journal Name : Regional Health Promotion Center 9 Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี
ชื่อย่อของวารสาร : วศอ9
Abbreviation Name: RHPC9Journal
ISSN : 2673-088X
E-ISSN : 2697-3871
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา177 หมู่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
เจ้าของ : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา / Regional Health Promotion Center 9, Nakhon Ratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : doctorsinsakchon@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
14
17
8
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.07
0.06
0