รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Total Citations : 2
Total Publications : 20
Journal Name : Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CSNP Journal
ISSN : 2465-5171
E-ISSN : 2672-944X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 / Institute of Vocational Education Southern Region 1
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : csnpveis1@gmail.com
Website : http://www.csnp.veis1.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
8
12
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0.13
0