รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเสลภูมิวิชาการ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Selaphum Academic
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์
ชื่อย่อของวารสาร : วสว
Abbreviation Name: jsa
ISSN : 2630-0842
E-ISSN : 2673-0928
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Journal of Selaphum AcademicInstitute of Innovation and Research99/173 M. 1 Phahon Yothin Road, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170, Thailand.
เจ้าของ : สถาบันนวัตกรรมและการวิจัย / Institute of Innovation and Research
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : selaphum.academic@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2697-6161, วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น | Journal of Legal Entity Management and Local Innovation ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (Vol.6 No.1 2020) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0