รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันบำราศนราดูร
Total Citations : 23
Total Publications : 69
Journal Name : Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
ชื่อบรรณาธิการ : แพทย์หญิงวรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬห์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสถาบันบำราศนราดูร
Abbreviation Name: bamras. J.
ISSN :
E-ISSN : 2673-0375
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวารสารสถาบันบำราศนราดูร สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สถาบันบำราศนราดูร / Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : bidijournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
0
0
0
0
1
8
4
3
Publication
3
3
5
1
0
0
2
17
18
4
Citation / Publication
0
0.67
0
0
0
0
0.5
0.47
0.22
0.75