รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Modern Learning Development
ชื่อบรรณาธิการ : นายธีร์ดนัย กัปโก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOMLD
ISSN : 2673-074X
E-ISSN : 2697-455X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 141 หมู่ 6 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal1990jmsd@gmail.com
Website : http://www.jomsd.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0