รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Total Citations : 2
Total Publications : 20
Journal Name : Journal of BSRU-Research and Development Institute
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: rdibsrujournal
ISSN : 2465-4523
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาคาร 6 ชั้น 71061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / BSRU-Research and Development Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rdibsrujo@bsru.ac.th
Website : http://ejs.bsru.ac.th/research/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0