รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
Total Citations : 4
Total Publications : 0
Journal Name : YRU Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: YRUJST
ISSN : 2539-5688
E-ISSN : 2672-9873
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา133 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จังหวัดยะลา 95000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / Southern Border Research and Development Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ejournal_sci@yru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Physics and Astronomy
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0