รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
Total Citations : 2
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร : วพส.สสจ.นม.
Abbreviation Name: ็HRD.NR
ISSN : 2408-1531
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
เจ้าของ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Office
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalkorat@gmail.com
Website : https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHRDNR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0