รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ รมยสาร
Total Citations : 8
Total Publications : 432
Journal Name : Rommayasan
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-0101
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 439 ถ. จิระ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jhusoc@bru.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN: 2673-0243, มนุษยสังคมสาร (มสส.) | Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 (Vol.17 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
2
2
1
1
0
0
Publication
17
20
20
21
55
85
91
115
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.05
0.04
0.02
0.01
0.01
0
0