รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Interdisciplinary Research Review
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Emeritus Dr.Yongyudh Vajaradul (ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IRR
ISSN : 2697-522X
E-ISSN : 2697-536X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : cooperation of 6 institutes which consists of: (1) the Interdisciplinary Network of the Royal Institute of Thailand Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, (2) Nakhon Pathom
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : jtir.npru@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-3837
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.4 (2019)