รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล
Journal Name : Journal of Health and Nursing Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Yupaporn Trirapaiwong (ดร.ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHNR
ISSN :
E-ISSN : 2697-5041
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 2/1 Phayathai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, 10400 Bangkok
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalbcn@bcn.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Psychology / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-7927
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.35 No.2 (2019)