รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 2
Total Publications : 0
Journal Name : Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HSRNJ
ISSN : 2630-0970
E-ISSN : 2651-155X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 2086 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
เจ้าของ : เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค) / Humanities and Social Science Research Promotion Network (Dr.Jumnian Junhasobhaga)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : HSResearchNetwork@gmail.com
Website : http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/hsrnj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0