รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Total Citations : 5
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ
ชื่อย่อของวารสาร : วบส มร
Abbreviation Name: JBAS
ISSN : 2586-9906
E-ISSN : 2586-9914
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 110 ชั้น 1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ru.ba.jbas@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ibas/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0