รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์
Total Citations : 1
Total Publications : 9
Journal Name : Ramkhamhaeng Journal of Public Administration
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJPA
ISSN : 2586-9647
E-ISSN : 2630-0133
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / Faculty of Political Science
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sittipan28@gmail.com
Website : http://ojs.ru.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0