รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Journal Name : Journal of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
ชื่อบรรณาธิการ : นางพรพรรณ จันทโรนานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CLC JOURNAL
ISSN : 2286-9204
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 18/18 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chinesehcu@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2821-9805