รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : นางพรพรรณ จันทโรนานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CLC JOURNAL
ISSN : 2286-9204
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 18/18 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Chinese Language and Culture, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chinesehcu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/clcjn
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0