รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Journal Name : Journal of Vocational Institute of Agriculture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JVIA
ISSN : 2586-8454
E-ISSN : 2697-620X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Northeastern Vocational Institute of Agricultural
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : otto_sinkronity@yahoo.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JVIA
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-6993, eISSN: 3027-7000