รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Total Citations : 2
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Vocational Institute of Agriculture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JVIA
ISSN : 2586-8454
E-ISSN : 2697-620X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ235 หมู่ 4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Northeastern Vocational Institute of Agricultural
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : otto_sinkronity@yahoo.com
Website : http://nevia.ac.th/jvia/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0