รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 6
Total Publications : 32
Journal Name : Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน), ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jmhs
ISSN :
E-ISSN : 2697-6471
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมหลวงพ่อใหญ่ 39/21 ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เจ้าของ : สมาคมหลวงพ่อใหญ่ / Luangporyai Association
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : dn.2519@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
8
24
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25