รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Total Citations : 5
Total Publications : 0
Journal Name : Thai Journal of Public Health and Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภก.พยงค์ เทพอักษร
ชื่อย่อของวารสาร : วสส
Abbreviation Name: TJPHS
ISSN : 2672-9148
E-ISSN : 2651-1711
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 89 ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง
เจ้าของ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง / Sirindhorn College of Public Health, Trang
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : phayongthep@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjph/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0