รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Ritthirong Jiwakanon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RIANTHAI
ISSN : 1906-4241
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 9 พญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rianthai@chula.ac.th, suchitra.c@chula.ac.th
Website : http://www.rianthaijournal.org/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.10 No.1 2017) เป็นต้นไป
  • ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารเรียนไทย'