รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Journal of East Asian Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Dulyapak Preecharush
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1435
E-ISSN : 2774-1125
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Editors, IJEAS Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathum Thani 12121
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tjeas@asia.tu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-6033
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.24 No.1 (2020)