รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Thai Journal of East Asian Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Assistant Professor Dr. Dulyapak Preecharush
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1435
E-ISSN : 2774-1125
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Editors, IJEAS Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathum Thani 12121, Thailand
เจ้าของ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Institute of East Asian Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tjeas@asia.tu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา | Journal of East Asian Studies (Index Vol.12 No.1 2007 - Vol.14 No.1 2009)
  • Formerly known as: The International Journal of East Asian Studies (Index Vol.14 No.2 2010 - Vol.17 No.2 2013)
  • Formerly known as: International Journal of East Asian Studies (Index Vol.18 No.1 2013 - Vol.23 No.2 2019)