รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัตนปัญญา
Journal Name : JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.รัตนะ ปัญญาภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-1575
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานรัตนะ อคาเดมี 149/16 หมู่ 6 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของ : Rattana Academy / สำนักงานรัตนะ อคาเดมี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rattana.aca@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2465-4965
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.1 (2020)