รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์
Journal Name : Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-3443
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Education, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somwan_@hotmail.com, cheerapat@g.swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2774-0188, eISSN: 2774-0196
  • Formerly known as pISSN: 1513-3443
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2020) - Vol.21 No.2 (2020)