รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวนศาสตร์ไทย
Total Citations : 2
Total Publications : 59
Journal Name : Thai Journal of Forestry
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJF
ISSN : 2730-2180
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Forestry, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cho_gick@hotmail.com, ffortak@ku.ac.th
Website : http://frc.forest.ku.ac.th/Journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารภาษาไทยใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 (Vol.39 No.1 2020) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) คือ ISSN : 0857-1724, วารสารวนศาสตร์

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  30
  29
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.07
  0
  0