รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารยูโร
Journal Name : Insight Urology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Phitsanu Mahawong, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Insight Urol
ISSN :
E-ISSN : 2730-3217
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 2 Royal Golden Jubilee Building, Soi Soonvijai, Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 THAILAND
เจ้าของ : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Thai Urological Association under the Royal Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : insighturology@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0858-6071, E-ISSN : 2651-0626, วารสารยูโร | The Thai Journal of Urology