รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Insight Urology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Monthira Tanthanuch, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-3217
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 2 Royal Golden Jubilee Building, Soi Soonvijai, Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 THAILAND
เจ้าของ : สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / The Thai Urological Association under the Royal Patronage
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tmonthir@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0858-6071, E-ISSN : 2651-0626, วารสารยูโร | Thai Journal Urology

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0