รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Progress in Applied Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Amorn Chaiyasat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-3012
E-ISSN : 2730-3020
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Progress in Applied Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang Pathum Thani 12110 Thailand
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : scitechrmutt@rmutt.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Mathematics
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2229-1547, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี | Science and Technology RMUTT Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0