รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Progress in Applied Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Arranee Chotiko
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-3020
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Progress in Applied Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang Pathum Thani 12110
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : scitechrmutt@rmutt.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2229-1547, 2730-3012
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.2 (2020)
  • An online-only Journal Since Vol.14 No.1 (2024)