รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Progress in Applied Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Arranee Chotiko
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-3012
E-ISSN : 2730-3020
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Progress in Applied Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang Pathum Thani 12110 Thailand
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : scitechrmutt@rmutt.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Mathematics
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2229-1547, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี | Science and Technology RMUTT Journal