รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
Total Citations : 0
Total Publications : 32
Journal Name : Journal of Health and Nursing Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. H. Nsg. Edu.
ISSN : 0859-4562
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@knc.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ Vol.26 No.1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา | The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  32
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0