รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
Journal Name : Journal of Health and Nursing Education
ชื่อบรรณาธิการ : Jongkolnee Tuicharoen (อ. จงกลณี ตุ้ยเจริญ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. H. Nsg. Edu.
ISSN :
E-ISSN : 2985-1033
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 177 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา / Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@knc.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-4562, eISSN: 2730-2598
  • Published Issue in New Journal Name Since Vol.26 No.1 (2020)
  • An online-only Journal