รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Medical Journal and Alternative Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AMJAM
ISSN : 2730-3578
E-ISSN : 2773-9465
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : amjam.journal@yahoo.com
Website : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-5241
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.21 No.1 (2021)