รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
Journal Name : Journal of Science and Technology Thonburi University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-3837
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี  / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : d_kraivixien@yahoo.com, waraporn@thonburi-u.ac.th, journal-scitru@thonburi-u.ac.th
Website : http://trujournalsi.blogspot.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2586-9965
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.4 No.2 (2020)
  • An online-only Journal