รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
Journal Name : Journal of Science and Technology Thonburi University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-3837
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี  / Thonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : d_kraivixien@yahoo.com, waraporn@thonburi-u.ac.th, journal-scitru@thonburi-u.ac.th
Website : http://trujournalsi.blogspot.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ E-ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ E-ISSN: 2586-9965, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | Journal of Thonburi University (Science and Technology)