รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Nimit Mai Review
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Pensri Bangbon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NMR
ISSN :
E-ISSN : 2730-3950
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 222/2 หมู่ ที่ 1 Phahonyothin Rd, Ban Tam, Mueang Phayao District, Phayao 56000
เจ้าของ : สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค / Pacific Institute of Management Science
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pensri.2508@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nmrj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal