รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 10
Journal Name : Nimit Mai Review
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Pensri Bangbon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NMR
ISSN :
E-ISSN : 2730-3950
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 222/2 หมู่ ที่ 1 Phahonyothin Rd, Ban Tam, Mueang Phayao District, Phayao 56000
เจ้าของ : สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค / Pacific Institute of Management Science
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pensri.2508@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nmrj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0